Komunikacyjne

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE


           Nie da się przewidzieć wszystkich sytuacji na drodze, każdemu może przydarzyć się nawet najbardziej prozaiczna awaria, rozładowanie akumulatora, przebita opona, zatrzaśnięcie kluczyków, kolizja, zbita szyba albo pusty bak paliwa. Powszechne są również stłuczki oraz wypadki. Kompleksowo dobrane Ubezpieczenia komunikacyjne pozwalają znacznie łatwiej poradzić sobie w takich sytuacjach.

OC KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym - Każdy kto posiada pojazd mechaniczny podlegający rejestracji musi taką polisę wykupić (dotyczy to również pojazdów nie użytkowanych) - W ramach ubezpieczenia OC, w przypadku wyrządzenia szkody przez kierującego pojazdem, to Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu - Zakres terytorialny ubezpieczenia OC obejmuje Polskę, Unię Europejsą oraz Chorwację, Norwegię i Szwajcarię - Ubezpieczenie OC zawiera się na okres 12 miesięcy - Umowę OC należy zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu (pojazd nowy) lub też w przypadku samochodu używanego kupionego w Polsce

AUTO CASCO

Ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. - Ubezpieczenie autocasco swoim zakresem obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu i jego wyposażenia. Szkody takie mogą powstać w wyniku: • Zderzenia z innym pojazdem • Zderzenia z osobą lub zwierzęciem • Zderzenia z przedmiotem np. budynek, drzewo • Uszkodzenie pojazdu w wyniku działania żywiołów np. powódź • Kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia W naszej ofercie znajdziecie Państwo ubezpieczenia AC na tzw. all risk’u. Oznacza to, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w wyniku wszystkich nagłych i niespodziewanych zdarzeń, a nie tylko za szkody z ryzyk nazwanych. - W ramach ubezpieczenia autocasco można ubezpieczyć także wyposażenie dodatkowe pojazdu takie jak np. fotelik dziecięcy, naklejki reklamowe czy dodatkowy sprzęt audio. - Przy zakupie autocasco należy zwrócić uwagę na: • Udziały własne – czyli część szkody jaką musimy pokryć sami. Udział własny można także znieść • Amortyzację części – jeśli wykupimy amortyzację szkoda będzie liczona zgodnie z cennikiem części nowych • Wariant ubezpieczenia oraz system rozliczenia szkody (serwis, czy kosztorys) • Wyłączenia, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności np. gdy pojazd prowadzi osoba nietrzeźwa • Konsumpcję sumy ubezpieczenia – każda wypłata odszkodowania zmniejsza pulę naszego ubezpieczenia. Konsumpcję również można wykupić • Czy mamy stałą sumę ubezpieczenia

NNW komunikacyjne

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. • Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce w trakcie ruchu ubezpieczonego pojazdu i polegające na uszkodzeniu ciała, utracie zdrowia, czy też śmierci ubezpieczonego • Ubezpieczeniem objęci są kierowca i pasażerowie pojazdu, niezależnie od wieku czy stanu zdrowia • Umowa zawierana jest na 12 miesięcy • Sumę ubezpieczenia wybiera Ubezpieczający • Minimalne i maksymalne sumy ubezpieczenia są różne w zależności od Towarzystw

Assistance

Ubezpieczenie Assistance zapewnia kierowcy i pasażerom auta pomoc w trudnych sytuacjach w czasie podróży tj. wypadek, awaria, kradzież, czy też choroba kierowcy lub pasażerów. Ubezpieczenie assistance przeznaczone jest dla: • Samochodów osobowych • Samochodów ciężarowo-osobowych • Ciężarowych o DMC do 3.5 tony • Przyczep o ład. do 750 kg • Motocykli Ubezpieczenie Assistance można wykupić w kilku, różniących się od siebie zakresem pomocy, wariantach. Najbardziej podstawowy wariant ubezpieczenia Assistance, który można wykupić jako dodatek do ubezpieczenia OC, zapewnia nam pomoc w postaci holowania w razie wypadku. W wariantach bardziej rozbudowanych możemy mieć zapewnioną także następującą pomoc: • holowanie pojazdu po wypadku, ale także po awarii • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia • zakwaterowanie dla kierowcy i pasażerów na czas naprawy • powrót do miejsca zamieszkania lub kontynuacja podróży • kierowcę zastępczego • samochód zastępczy • organizację i pokrycie kosztów odbioru pojazdu po naprawie • opiekę medyczną • usługi consierge, czyli pomoc np. w rezerwacji i dostarczeniu biletów, rezerwacji hoteli, taksówki, organizacja opieki nad dziećmi, dostawy pod wskazany adres prezentów, zakupów, kwiatów itd. Dlaczego warto wykupić Assistance? • Ubezpieczenie to zapewnia ochronę w trudnych sytuacjach w czasie podróży, co daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu • Pozwala uniknąć wysokich kosztów holowania w razie jakiegoś nagłego zdarzenia, dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy wyjeżdżamy za granicę • Realizacja usługi jest bardzo prosta – wystarczy zadzwonić do centrum Alarmowego i zgłosić zaistniałe zdarzenie.

Auto Szyby

Jednym z ubezpieczeń dodatkowych w puli ubezpieczeń komunikacyjnych jest ubezpieczenie szyb. Pozwala ono ubezpieczyć szyby w zakresie analogicznym jak ma to miejsce w autocasco. Oznacza to, że ochroną objęte są szkody powstałe na skutek: • kolizji z osobą , przedmiotem (np. kamień spod koła) lub zwierzęciem • działania sił przyrody • działania osób trzecich • pożaru lub wybuchu Ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby Zakres ubezpieczenia obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich szyb w pojeździe Ubezpieczeniem tym mogą być objęte pojazdy osobowe lub ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 tony Ubezpieczenie to może być zawarte tylko warz z ubezpieczeniem OC lub też z AC Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia szyb nie wpływa na zmianę posiadanych przez Ubezpieczonego zniżek

//ubezpieczenia.kubic.pl/wp-content/uploads/2020/03/IMG_3780a-scaled.jpg
Zapytaj naszego agenta o darmową wycenę


Posiadamy szeroki zakres ubezpieczeń

Sprawdź pozostałe ubezpieczenia

Ubezpieczenia