Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody

Allianz
www.allianz.pl
zgłoszenie szkody: 22 422 42 24

www.zgloszenie-szkody.allianz.pl

Aviva
www.aviva.pl
zgłoszenie szkody: 0 801 888 444 lub 22 557 44 44
www.aviva.pl/szkody-i-roszczenia

AXA
www.axa.pl 

www.axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/

RESO
www.reso.com.pl
zgłoszenie szkody: 87 565 44 44
www.reso.com.pl/szkody-i-roszczenia

Concordia
www.concordiaubezpieczenia.pl
zgłoszenie szkody: 61 858 48 98
www.concordiaubezpieczenia.pl/szkody-i-roszczenia

Compensa
www.compensa.pl
zgłoszenie szkody: 0 801 120 000 lub 22 501 61 00
www.compensa.pl/szkody-i-roszczenia

Ergo Hestia
www.ergohestia.pl
zgłoszenie szkody: 0 801 107 107 lub 58 555 55 55
www.ergohestia.pl/szkody-i-roszczenia

Generali
www.generali.pl
zgłoszenie szkody: 0 801 343 343 lub 22 543 05 43
www.generali.pl/szkody-i-roszczenia

HDI Asekuracja
www.hdiubezpieczenia.pl
zgłoszenie szkody: 801 801 181
www.hdiubezpieczenia.pl/szkody-i-roszczenia

Inter Rrisk
www.interrisk.pl
zgłoszenie szkody: 22 212 20 12
www.zgloszenie.interrisk.pl/szkody-i-roszczenia

Inter Polska
www.interpolska.pl
zgłoszenie szkody: 801 888 997 lub 22 333 77 88
www.interpolska.pl/szkody-i-roszczenia

MTU
www.mtu.pl
zgłoszenie szkody: 801 107 108 lub 58 555 62 22
www.mtu.pl/szkody-i-roszczenia

LINK 4
www.link4.pl
zgłoszenie szkody: 22 444 44 44
http://www.link4.pl/zgloszenie-szkody-w-link4

Prevoir
www.prevoir.pl/szkody-i-roszczenia

Polisa Życie
www.polisa-zycie.pl/szkody-i-roszczenia

Proama
www.proama.pl
zgłoszenie szkody: 815 815 815
www.proama.pl/szkody-i-roszczenia

PZU
www.pzu.pl
zgłoszenie szkody: 801 102 102 lub 22 566 55 55
www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia

Signal Iduna
www.signal-iduna.pl
zgłoszenie szkody: 0 801 120 120 lub 22 50 56 506
www.signal-iduna.pl/szkody-i-roszczenia

TUW TUZ
www.tuz.pl
zgłoszenie szkody: 022 327 60 60
www.tuw.pl/szkody-i-roszczenia

TUW
www.tuw.pl
zgłoszenie szkody: 801 001 003 lub 22 547 98 56
www.tuw.pl/szkody-i-roszczenia

Uniqa
www.uniqa.pl
zgłoszenie szkody: 801 597 597 lub 42 66 66 500
www.uniqa.pl/szkody-i-roszczenia

You Can Drive
www.youcandrive.pl
zgłoszenie szkody: 0 801 55 50 50 lub 58 555 50 50
www.youcandrive.pl/szkody-i-roszczenia

Warta
www.warta.pl
zgłoszenie szkody: 0801 308 308 lub 502 308 308
www.warta.pl/szkody-i-roszczenia

Wiener
www.wiener.pl
zgłoszenie szkody: 22 469 69 69
www.wiener.pl/szkody-i-roszczenia

//ubezpieczenia.kubic.pl/wp-content/uploads/2020/03/A-LAPTOP.jpg
W czym możemy Ci pomóc?


Ubezpieczenia