UBEZPIECZENIA FIRM


Pakiet ubezpieczeń pozwalający na elastyczną konstrukcję zakresu Ubezpieczenia w celu ochrony majątku firmy jak i OC działalności firmy. Polisa może obejmować ochronę majątku, a także poszczególnych działań firmy. przeznaczona jest zarówno dla firm rozpoczynających swoją działalność, jak i dla tych, które mają ugruntowaną pozycję na rynku.

Ubezpieczenia dla FIRM

Ubezpieczenie mienia Przedmiot ubezpieczenia: • środki trwałe: • środki obrotowe • rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi • nakłady inwestycyjne • mienie pracownicze • wartości pieniężne Zakres ubezpieczenia: • ogień i inne zdarzenia losowe • kradzież z włamaniem i rabunek • dewastacja (opcja do ognia) • katastrofa budowlana (opcja do ognia) • stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów (opcja do ognia) • błąd użytkownika i szkody elektryczne ( opcja do ognia) • utrata danych i oprogramowania (opcja do ognia) • zepsucie towarów wskutek rozmrożenia (opcja do ognia) • maszyny elektryczne od szkód elektrycznych (opcja do ognia ) • mienie w transporcie obejmujące : ogień i inne zdarzenia losowe, wypadek środka transportu, upadek przedmiotu na środek transportu, rabunek, kradzież z włamaniem ( w miejscu strzeżonym lub garażu) • mienie w każdym miejscu na terenie RP ( zakres ubezpieczenia w zależności od zakresu ubezpieczenia mienia w lokalizacjach)

OC działalności gospodarczej

Zakres ubezpieczenia: • podstawowy - obejmujący odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności, • rozszerzony - obejmujący: o OC pracodawcy o OC za wózki widłowe o OC za podwykonawców o OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług o OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego o OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego o OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych o OC najemcy -szkody w nieruchomościach o OC najemcy - szkody w rzeczach ruchomych o OC za produkt o OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia w Warcie o OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktu o OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego o OC za zanieczyszczenie środowiska o OC za przeniesienie chorób zakaźnych o OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków o OC za wypadki powstałe poza granicami RP (nowe ryzyko) o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

OC Przewoźnika

OC Zawodu

OC Zarządcy Nieruchomości

Ubezpieczenie firmy
Zapytaj naszego agenta o darmową wycenę


Posiadamy szeroki zakres ubezpieczeń

Sprawdź pozostałe ubezpieczenia

Ubezpieczenia